شرکت نور ایمن تجهیز اولین تولید کننده Field spectrometer در ناحیه طیفی 350-1000 نانومتر است. ازجمله کاربردهای Field spectrometer می توان به اندازه گیری طیف بازتابی و بررسی کیفیت محصولات در محیط خارج از آزمایشگاه و به صورت لحظه ای اشاره نمود.

نمایش همه 1 نتایج