شرکت فنی مهندسی نور ایمن تجهیز، تامین کننده قطعات اپتیکی از شرکت های مختلف داخلی و خارجی است. از جمله قطعات اپتیکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- لنز

2- آینه

3- توری پراش

4- فیبر نوری

5- منشور

6- دوربین سریع

7- قرص بازتابی استاندارد

و…

نمایش همه 5 نتایج