شرکت فنی مهندسی نور ایمن تجهیز. تولید کننده انواع spectrometer در بازه طیفی 200- 2500 نانومتر است. spectrometer بسته به محدوده طیفی مورد نیاز. دارای رزولوشن های متفاوت است. بهترین رزولوشن اپتیکی spectrometer برای بازه طیفی 100 نانومتر 0.12 نانومتر است.

نمایش همه 6 نتایج