تعمیر اسپکترومتر و وسایل اپتیکی

تعمیر اسپکترومتر و انواع وسایل اپتیکی

تعمیر انواع اسپکترومتر و وسایل اپتیکی ایرانی و خارجی پذیرفته میشود.

برای سفارش خدمات با ما تماس بگیرید.

 

 

031-55805015

09137433570

09336806899

برای سفارش خدمات با ما تماس بگیرید.

031-55805015

09137433570

09336806899