طیف سنجی مدل UVIR20-11

طیف سنج مدل UVIR20-11 دارای محدوده آزاد طیفی 200 الی 1100 نانومتر برای انجام آزمایش های طیف سنجی در محدوده فرابنفش- مرئی و مادون قرمز طراحی شده است. رزولوشن طیفی این محصول برابر با 1.8 نانومتر می باشد.

 

در تصویربرداری طیفی تمام نقاط جسم طیف­ سنجی می­شود. تفاوت این روش تصویربرداری نسبت به تصویربرداری رنگی در این است که نور ورودی به این سیستم قبل از ثبت توسط آشکارساز تجزیه طول­موجی می­شود. بنابراین بسته به دقت تفکیک طیفی سیستم به ازای تمام بازه­های طول­موجی تصویر کاملی از جسم در اختیار خواهد بود.

انتخاب تجهیزات و طراحی چیدمان و کالیبراسیون، تعیین کننده نوع کارایی سیستم تصویربرداری طیفی دقیق می­باشد. با استفاده از چیدمان درست و مناسب (بسته به نوع کاربرد)، می­توان سیستم تصویربرداری طیفی مطلوب و کارآمد را طراحی نمود.

سیستم تصویربردای طیفی دقیق شامل چشمه نور، عنصر پاشنده نوری و آشکارساز دوبعدی می­باشد. این سیستم قادر خواهد بود تا اطلاعات فضایی و طیفی مربوط به ماده را با تصویربرداری بدست آورد.

برای اطلاع بیشتر در باره محصول طیف سنج مدل UVIR20-11 به کاتالوگ محصولات مراجعه کنید.

High resolution spectrometer UVIR20-11

High resolution spectrometer UVIR20-11 fiber spectrometer can provide optical resolution up to 1.8nm . The combination of 50nm focal length and 0.11 numerical aperture enables the spectrometer to achieve the best balance of resolution and sensitivity.

The UVIR20-11 is a lightweight, portable miniature spectrometer. This series of spectrometers is suitable for general spectral measurement applications in scientific research and industrial production. It has high measurement accuracy and comes with its own software. It is used in a variety of fields involving spectral measurement and analysis, such as plasma measurement, LED sorting, and its high cost performance. Color measurement, chemical process analysis, etc.; and its unique design can be easily integrated into other systems.

 High-speed control technology can set a new integration time within 0.01ms , saving time for spectrometer control device.

2 , full-spectrum technology, using linear gradient cancellation high-order filter and variable blazed grating, solves the problem of wide-spectrum efficiency balance and high-order interference, the widest spectrum coverage is 200-1100 nm

A spectrometer is a scientific instrument used to separate and measure spectral components of a physical phenomenon. Spectrometer is a broad term often used to describe instruments that measure a continuous variable of a phenomenon where the spectral components are somehow mixed. In visible light a spectrometer can separate white light and measure individual narrow bands of color, called a spectrum. A mass spectrometer measures the spectrum of the masses of the atoms or molecules present in a gas. The first spectrometers were used to split light into an array of separate colors. Spectrometers were developed in early studies of physics, astronomy, and chemistry. The capability of spectroscopy to determine chemical composition drove its advancement and continues to be one of its primary uses. Spectrometers are used in astronomy to analyze the chemical composition of stars and planets, and spectrometers gather data on the origin of the universe.

Examples of spectrometers are devices that separate particles, atoms, and molecules by their mass, momentum, or energy. These types of spectrometers are used in chemical analysis and particle physics..

.

برای اطلاعات بیشتر و یا سفارش با ما تماس بگیرید. راه های ارتباطی با ما :
 
031-55805015 / 09137433570 / 09336806899

 

info@hyperspectralimaging.ir

 

insta : noor_imen_tajhiz