طیف سنج

طیف سنج VIR35-11

طیف سنج مدل VIR35-11 در ناحیه طیفی مرئی – مادون قرمز (350- 1100 نانومتر) به منظور انجام آزمایش های طیف سنجی در این ناحیه ساخته شده است. بازه طیفی این دستگاه از 350 الی 1100 نانومتر بوده و رزولوشن طیفی برابر با 1.5 نانومتر دارد. این محصول مطابق با استانداردهای شرکت های معتبر دنیا (نظیر Ocean optic) ساخته شده و قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی می باشد.

از جمله کاربردهای این محصول می توان به طیف سنجی بازتابی، طیف سنجی فلورسانس و طیف سنجی عبوری اشاره نمود. در طیف سنج بازتابی از این دستگاه به منظور ثبت نور ازتابی از نمونه تحت آزمایش استفاه می شود. در طیف سنج فلورسانس طیف فلورسانس تابشی از نمونه توسط طیف سنج ثبت می شود. در طیف سنج عبوری (مخصوص نمونه های شفاف)، نور عبوری از نمونه تحت آزمایش توسط طیف سنج ثبت و پردازش می شود.

 لازم به ذکر است طیف سنج مدل VIR35-11 به عنوان المان اصلی در هر یک از آزمایشهای فوق مورد استفاه قرار می گیرد. سایر المان های مورد نیاز برای انجام هر آزمایش به صورت جداگانه در شرکت موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر برای محصول طیف سنج VIR35-11 به کاتالوگ محصولات مراجعه کنید.

High resolution fiber optic spectrometer VIR35-11

The High resolution fiber optic spectrometer VIR35-11 (also known as the portable spectrometer/micro spectrometer), the flagship product of Noor Imen Tajhiz, has high sensitivity, high quantization efficiency and high dynamic range. The VIR35-11 uses the Toshiba TCD 1304AP linear CCD, which is ideal for applications that require high quantization efficiency and a wider spectrum.

       VIR35-11 perfectly combines the advantages of Toshiba array with low electronic noise, high sensitivity, high quantization efficiency, high dynamic range and ultra-wide spectrum. The preferred product in the field of weak light detection and wide spectrum requirements.

       Has a wide band of the widest 350-1100 nm.

       The VIR35-11 is available in a variety of models.

A spectrometer is a scientific instrument used to separate and measure spectral components of a physical phenomenon. Spectrometer is a broad term often used to describe instruments that measure a continuous variable of a phenomenon where the spectral components are somehow mixed. In visible light a spectrometer can separate white light and measure individual narrow bands of color, called a spectrum. A mass spectrometer measures the spectrum of the masses of the atoms or molecules present in a gas. The first spectrometers were used to split light into an array of separate colors. Spectrometers were developed in early studies of physics, astronomy, and chemistry. The capability of spectroscopy to determine chemical composition drove its advancement and continues to be one of its primary uses. Spectrometers are used in astronomy to analyze the chemical composition of stars and planets, and spectrometers gather data on the origin of the universe.

Examples of spectrometers are devices that separate particles, atoms, and molecules by their mass, momentum, or energy. These types of spectrometers are used in chemical analysis and particle physics

برای سفارش محصول با ما تماس بگیرید.

031-55805015

09137433570

09336806899